Nieuwkoopse Plassen
Uniek Hollands Plassengebied
plassenuitdelucht1
bron: Handboek Natuurmonumenten
 
van dit gebied dat voor de helft uit grote en kleine plassen, sloten en vaarten bestaat en voor de andere helft uit rietland, moerasbos en weiland.
******
De plassen zijn ontstaan doordat het gebied grotendeels
is uitgebaggerd voor de winning van turf. Het landschappelijk fraaie gebied herbergt een grote rijkdom aan planten. Er komen zeldzame soorten voor als rietorchis, blauwe knoop en kievitsbloem.
Zonnedauw, grote ratelaar en echte koekoeksbloem komen hier in vrij grote aantallen voor. Van de vele broedvogels zijn purperreiger en zwarte stern te noemen.
******

plattegrondplas
De Nieuwkoopse Plassen zijn grotendeels toegankelijk per roeiboot
of kano. Ongeveer een kwart van het water is afgesloten
als rustgebied. Het land is uitsluitend toegankelijk op gemarkeerde aanlegplaatsen, die u langs de drie vaarroutes aantreft. Bij de aanlegplaatsen Brampjesgat, Machinesloot en Schepegaten
zijn voorzieningen.
******

Huur dus kano of roeiboot om de Nieuwkoopse Plassen te verkennen.
Vaarroutes zijn bij de boerderij 'De Vooruitgang' met het huren van de boot verkrijgbaar. En vanaf de boerderij in Aarlanderveen is er een verbinding per boot (met één oversteekplaats) naar de plassen.
******
Ligging Zuid-Holland - gem Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Nieuwkoop, Woerden; ten zuiden van de dorpen Nieuwkoop en Noorden. De Zuiderplas is 1km ten oosten van Aarlanderveen en is bereikbaar met kano of roeiboot!
******

mistigeplas


De Nieuwkoopse plassen staan bij sportvissers bekend om hun
visrijkdom. Naast de bekende witvissoorten heeft u hier kans om een snoekbaars, brasem, karper, zeelt of palin te vangen.
Tegen de rietkragen en de waterlilievelden is het goed vissen op de snoek. Met wat geduld slaat u een enorme karper aan de haak.
Naast de landelijke visakte, die verkrijgbaar is op het postkantoor,
heeft u een speciale vergunning nodig om op
de Nieuwkoopse plassen te mogen vissen.
De verkoopadressen staan in het Toeristische ABC.

karpervissen


Deelname aan alle activiteiten op eigen risico.