Agrarisch ondernemer 2020 - genomineerd

Elke bedreiging is een kans

Jaap en Margreet Verduijn melken zestig koeien en doen veel aan agrarisch natuurbeheer. Ze ontvangen jaarlijks duizenden bezoekers. Steeds meer scholen weten het bedrijf te vinden. Weidevogels trouwens ook.

Het motto van melkveehouder Jaap Verduijn is: maak van elke bedreiging een kans. Zijn boerderij ligt midden in het Groene Hart, vlakbij de Nieuwkoopse Plassen. De steden rukken op. Dat zou een bedreiging kunnen zijn voor zijn toekomst als boer. Maar niet voor Verduijn, de stedelijke bevolking ziet hij veel meer als een nieuw, groeiend klantenbestand.

Jaap Verduijn en zijn vrouw Margreet ontvangen op jaarbasis duizenden bezoekers. Hij verhuurt kano’s, ontvangt schoolklassen, heeft een locatie voor familiedagen, houdt jaarlijks een kleinveedierententoonstelling en doet dit jaar voor de tiende keer mee met de open dag van Friesland Campina.

In 2015 kwamen er 2.400 mensen op die open dag af, hij had 30 vrijwilligers ingeschakeld om alles in goede banen te leiden. “Geweldig om zoveel mensen te laten zien wat hier op het bedrijf allemaal gebeurt. Daar kan ik echt van genieten.”

Verduijn noemt zichzelf een kleinschalige, extensieve maar toch moderne melkveehouder. Hij melkt 60 koeien op 36 hectare. De melkrobot neemt hem veel werk uit handen. Die uren kan hij weer inzetten voor zijn educatieve activiteiten. En bij voorbeeld voor het natuurbeheer op zijn bedrijf.

Toch is hij op de eerste plaats melkveehouder. Grofweg driekwart van zijn inkomsten komt voort uit de melkveetak. Het educatieve werk, feesten en partijen en de vergoedingen voor natuur- en landschapsbeheer zijn samen goed voor ongeveer een kwart van het bedrijfsinkomen.

Hij is druk bezig om over te schakelen op Fleckvieh, een ras dat afstamt van de roodbonte Simmentaler uit de Alpen. “Een fantastisch ras, robuuste dieren met een lange levensduur. Ze zijn sterk, leveren relatief veel vlees en hebben weinig gezondheidsproblemen.”

Overschakeling op de productie van A2A2-melk is een andere ontwikkeling die hij in gang heeft gezet. Mensen met een koemelk-allergie kunnen deze melk drinken vanwege de andere eiwitsamenstelling. “Ik gebruik alleen nog sperma van A2A2-stieren en fok door met mijn A2A2-koeien. Binnen een paar jaar is mijn hele veestapel genetisch aangepast. De volgende uitdaging is om met collega’s die hier ook mee bezig zijn, een nieuwe melkstroom in de markt te zetten.” Het bedrijf levert planetproof-melk wat aan hoge eisen moet voldoen.

Landbouw en natuur
Landbouw en natuur horen bij elkaar, zegt de veehouder. Dat is voor hem niet alleen een mooie filosofie, hij steekt zijn handen graag uit de mouwen. Hij heeft percelen met kruidenrijk grasland en doet aan slootkantbeheer. Mozaïekbeheer paste hij al toe toen het woord nog niet eens bestond. De diversiteit aan planten zijn goed voor de insecten én dus voor de weidevogels. Een zwerm zwarte sterns komt elk jaar weer terug naar zijn land. Ook tureluurs,
kieviten, scholeksters en grutto’s broeden op zijn percelen.

Sinds enkele jaren is Verduijn voorzitter van de agrarische natuurvereniging De Wetering. “Zo’n dertig boeren doen actief mee, de meesten in het gebied. De deelnemers krijgen per nest een vergoeding. Ik ben een van de controleurs. Zo kom ik veel in de polder. En dan zie ik dat de inspanningen van de boeren effect hebben.”

Hij heeft nog veel plannen. Komend seizoen wil hij de kunstmestgift verder omlaag brengen, zonnepanelen op zijn melkveestal leggen en een paar percelen plas/dras zetten. Dat laatste moet zijn bedrijf nog aantrekkelijker maken voor weidevogels. “Ik zoek altijd naar nieuwe uitdagingen. Het gaat mij om het optimale resultaat en daarbij heb ik steun van een extra adviseur in mijn leven, en dat is de Heere God.”

Meer informatie