Educatie

Wat is boerderijeducatie?

Leerlingen van zowel het basisonderwijs als van middelbare scholen en speciaal onderwijs zijn blij verrast na het volgen van een les op de boerderij.

De educatieboeren zijn ingesteld om les te geven aan jong en oud. Voor het bezoek aan de boerderij wordt overlegd welke invalshoek de docent wenst en welke onderwerpen voor de leerlingen belangrijk zijn. Welke thema’s worden behandeld op school of binnen welk vak het boerderijbezoek past. Kijk hier voor het promotiefilmpje Boerderijeducatie Nederland.

Door de cursussen die de boeren volgen en het lesmateriaal dat beschikbaar gesteld wordt aan de leerlingen is een boerderijles een prachtige aanvulling op de schoollessen.

Beleven, leren en ontdekken

Waarom is een les op een boerderij zo belangrijk voor leerlingen?
Uit jarenlange praktijk blijkt dat:

  • Een boerderijles op heel veel manieren past binnen het schoolcurriculum;
  • Lessen in de praktijk voegt veel toe aan de theorie;
  • Jongeren weten vaak niet waar hun voedsel vandaan komt, een boerderijles helpt hen bij wereldoriëntatie en besef van hun eigen wereld;
  • Een boerderijbezoek draagt bij aan de ontwikkeling van praktische vaardigheden als meten, determineren, interviewen en onderzoeksvaardigheden. Vaardigheden die belangrijk zijn om te functioneren binnen de schoolbanken en de samenleving;
  • Op een boerderij zijn maatschappelijke vragen over bijvoorbeeld leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid dagelijkse kost. Leerlingen leren hierover na te denken en te bespreken. De educatieboer is de ervaren gesprekspartner.

Flyer ‘Met je klas naar de boerderij’

In de flyer ‘Met je klas naar de boerderij’ lees je wat een educatiebezoek inhoudt en hoe je een les boekt. Wil jij deze flyer op papier om uit te reiken aan leerkrachten? De flyer is op te vragen bij het regionale samenwerkingsverband waarbij je bent aangesloten.

Tekst van de website van Boerderij Educatie Nederland

Website van boerderij educatie Nederland